Filter

UkeStørstAntallSamlet
vekt
<3kg3-7kg>7kg
2717,51501 327,21418118
2814,583646,3121754
2917,757392,0151230
3013,249240,7241015
3118,548239,524915
3215,331154,21759
3313,040206,918715
3412,041209,0171113
3518,023114,71085
369,0320,212
37
 18,55253 550,715198276
UkeStørstAntallSamlet
vekt
272,012,0
282,034,8
298,9313,7
303,8814,3
314,01533,5
323,01624,8
334,83765,3
345,478142,0
357,790144,2
365,0144196,7
379,0124198,3
 9,0519839,4
UkeStørstAntallSamlet
vekt
271,587,7
281,032,3
292,078,4
302,056,1
311,587,9
322,01411,3
33
342,055,8
35
361,322,2
371,121,8
 2,05453,5
UkeAntall
271
2822
2918
3022
3116
329
332
343
352
363
37
 98
DatoVektArtRedskapVald/SoneNavnBildeSatt utOppdrett
14.09.20192,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
14.09.20192,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Odd Johnsen  
14.09.20191,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
14.09.20191,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Odd Johnsen  
14.09.20191,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Odd Johnsen  
14.09.20191,5 Sjøørret Flue Sone 01  
14.09.20191,5 Sjøørret Meitemark Sone 02  
14.09.20191,5 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
14.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole-Morten Grønlund  
14.09.20191,5 Sjøørret Meitemark 20/4 Lars Småbrekke  
14.09.20191,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Nils Tore Andreassen  
14.09.20191,1 Sjøørret Meitemark 20/4 Lars Småbrekke  
14.09.20191,1 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
14.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
14.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
14.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Nils Tore Andreassen  
14.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
14.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sone 01  
14.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sone 01   X
14.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
14.09.20190,7 Sjøørret Flue Røylen vest Trond Brede Andersen   X
14.09.20190,7 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Knut Bach-Gansmo  
13.09.20199,0 Sjøørret Sluk Tømmernes - Galsomelen Per arne Martinsen  
13.09.20193,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Amund Bruvold  
13.09.20193,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
13.09.20193,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
13.09.20191,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Odd Johnsen  
13.09.20191,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Odd Arvid Hardang  
13.09.20191,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole-Morten Grønlund  
13.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole-Morten Grønlund  
13.09.20191,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Nils Tore Andreassen  
13.09.20191,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
13.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Odd Arvid Hardang  
13.09.20191,0 Sjøørret Flue Røylen vest Trond Brede Andersen  
13.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sone 02  
13.09.20190,8 Sjøørret Flue Røylen vest Trond Brede Andersen  
13.09.20190,8 Sjøørret Sluk Tømmernes - Galsomelen Per arne Martinsen  
13.09.20190,7 Sjøørret Sluk Tømmernes - Galsomelen  
12.09.20195,8 Pukkellaks/Russelaks Flue Sjøørret: Sone 1 Odd Arvid Hardang  
12.09.20194,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Amund Bruvold  
12.09.20194,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru John Olav Larsen   X
12.09.20193,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Amund Bruvold  
12.09.20192,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Steinar Østgård  
12.09.20192,0 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1  
12.09.20192,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
12.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
12.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 K.H.Johnny Olaussen  
12.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 K.H.Johnny Olaussen  
12.09.20191,4 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru John Olav Larsen  
12.09.20191,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Amund Bruvold  
12.09.20191,1 Brunørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru John Olav Larsen  
12.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
12.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Ole Steinar Nilsen  
12.09.20190,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Odd Arvid Hardang  
12.09.20190,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Odd Arvid Hardang  
12.09.20190,6 Sjøørret Flue Haugset Nedre Trond Brede Andersen  
11.09.20193,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
11.09.20192,2 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Jan Hansen  
11.09.20192,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Jane Johansen  
11.09.20191,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
11.09.20191,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Ole Kristian Aspelund  
11.09.20191,7 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
11.09.20191,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Remy Andre Larsen   X
11.09.20191,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
11.09.20191,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
11.09.20191,5 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
11.09.20191,3 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
11.09.20191,3 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
11.09.20191,3 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Nils Tore Andreassen  
11.09.20191,2 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1  
11.09.20191,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.   X
11.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
11.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Ole Steinar Nilsen  
11.09.20190,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Remy Andre Larsen   X
11.09.20190,7 Brunørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Remy Andre Larsen   X
11.09.20190,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Remy Andre Larsen   X
10.09.20192,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru magne storstein  
10.09.20192,6 Sjøørret Meitemark Røylen vest Jan Evjen  
10.09.20192,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Odd Johnsen  
10.09.20192,2 Sjøørret Sluk Sjøørret: Sone 1  
10.09.20191,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
10.09.20191,8 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1  
10.09.20191,7 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Jan Hansen  
10.09.20191,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Ole Steinar Nilsen  
10.09.20191,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Thor hermann wuttudal  
10.09.20191,5 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Jan Hansen  
10.09.20191,5 Sjøørret Meitemark Røylen vest  
10.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
10.09.20191,5 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Svein-Åge  
10.09.20191,4 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
10.09.20191,3 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 John Olav Larsen  
10.09.20191,3 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Nils Tore Andreassen  
10.09.20191,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Nils Tore Andreassen  
10.09.20191,2 Sjøørret Sluk Sjøørret: Sone 1  
10.09.20191,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 John Olav Larsen  
10.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
10.09.20191,0 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1  
10.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
10.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Lars Ole MUSUM  
10.09.20190,9 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Jani huhtamaki  
10.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sone 01 Odd B Johnsen, Tormod Sandaker  
10.09.20190,8 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Svein-Åge  
10.09.20190,7 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1  
10.09.20190,7 Sjøørret Meitemark Røylen vest  
10.09.20190,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Odd Johnsen  
09.09.20194,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
09.09.20194,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru John Olav Larsen   X
09.09.20192,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Thor hermann wuttudal  
09.09.20192,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Thor hermann wuttudal  
09.09.20192,1 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1  
09.09.20192,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Thor hermann wuttudal  
09.09.20191,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
09.09.20191,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
09.09.20191,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
09.09.20191,5 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Ole Steinar Nilsen  
09.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru John Olav Larsen  
09.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
09.09.20191,4 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Thor hermann wuttudal  
09.09.20191,2 Sjøørret Meitemark Røylen vest  
09.09.20191,1 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1  
09.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru John Olav Larsen  
09.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
09.09.20190,9 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Jani huhtamaki  
09.09.20190,8 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1  
09.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Røylen vest  
09.09.20190,7 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Ole Steinar Nilsen  
09.09.20190,5 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
08.09.20193,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Nils Trygve Johansen  
08.09.20192,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
08.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
08.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
08.09.20191,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
08.09.20191,1 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
08.09.20191,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
08.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
08.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Jani huhtamaki  
08.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sone 02  
08.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sone 02  
08.09.20190,9 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
08.09.20190,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 leif-Gunnar Pedersen   X
08.09.20190,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Jane Johansen  
08.09.20190,7 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.   X
08.09.20190,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Frank Langånes  
08.09.20190,4 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
07.09.20195,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Jan Tørfoss  
07.09.20194,2 Laks Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.   X
07.09.20192,3 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
07.09.20192,1 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
07.09.20192,1 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
07.09.20192,0 Sjøørret Flue Haugset Nedre Frode bjørklund  
07.09.20191,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
07.09.20191,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
07.09.20191,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 ingebrigt larsen  
07.09.20191,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Stian salo  
07.09.20191,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole-Morten Grønlund  
07.09.20191,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
07.09.20191,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Stian salo  
07.09.20191,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Roar Olsen  
07.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
07.09.20191,5 Sjørøye Flue Haugset Nedre Frode bjørklund   X
07.09.20191,4 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole-Morten Grønlund  
07.09.20191,4 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Stian salo  
07.09.20191,3 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru   X
07.09.20191,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole-Morten Grønlund  
07.09.20191,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru magne storstein  
07.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru magne storstein  
07.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
07.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 leif-Gunnar Pedersen   X
07.09.20190,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 ingebrigt larsen  
07.09.20190,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
07.09.20190,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Roar Olsen  
07.09.20190,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1   X
07.09.20190,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru   X
07.09.20190,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole Steinar Nilsen   X
07.09.20190,4 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1   X
07.09.20190,4 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 leif-Gunnar Pedersen   X
06.09.20192,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Helge Hovrud  
06.09.20192,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Steinar Østgård  
06.09.20192,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Nils Tore Andreassen  
06.09.20192,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Helge Hovrud  
06.09.20191,7 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 ingebrigt larsen  
06.09.20191,7 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Stian salo  
06.09.20191,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
06.09.20191,5 Sjøørret Flue Sone 4 Erling Kjeldsen   X
06.09.20191,4 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 ingebrigt larsen  
06.09.20191,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Stian salo  
06.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 ingebrigt larsen  
06.09.20190,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 ingebrigt larsen  
06.09.20190,7 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
06.09.20190,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Roar Olsen  
06.09.20190,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
06.09.20190,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
06.09.20190,5 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
05.09.20199,0 Laks Flue 22/2   X
05.09.20192,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
05.09.20192,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
05.09.20192,0 Pukkellaks/Russelaks Sluk Sone 02  
05.09.20192,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Helge Hovrud  
05.09.20191,7 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
05.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Helge Hovrud  
05.09.20191,5 Sjøørret Meitemark Sone 02  
05.09.20191,5 Sjøørret Meitemark Sone 02  
05.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Nils Trygve Johansen  
05.09.20191,4 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
05.09.20191,3 Brunørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
05.09.20191,3 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Halvard Nikolaisen  
05.09.20191,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Johnny Mikkelsen  
05.09.20191,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ola Dyrstad  
05.09.20191,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Nils Tore Andreassen  
05.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Helge Hovrud  
05.09.20191,0 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
05.09.20191,0 Pukkellaks/Russelaks Sluk Sone 02  
05.09.20190,9 Pukkellaks/Russelaks Sluk Sone 02  
05.09.20190,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
05.09.20190,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Frank Langånes  
05.09.20190,7 Pukkellaks/Russelaks Sluk Sone 02  
05.09.20190,4 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
05.09.20190,4 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
04.09.20197,0 Laks Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Jani huhtamaki   X
04.09.20192,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
04.09.20192,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Helge Hovrud  
04.09.20192,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Helge Hovrud  
04.09.20191,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
04.09.20191,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Arne Isaksen  
04.09.20191,7 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 leif-Gunnar Pedersen  
04.09.20191,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole Steinar Nilsen  
04.09.20191,6 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
04.09.20191,3 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru magne storstein  
04.09.20191,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
04.09.20191,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru   X
04.09.20191,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru magne storstein  
04.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 K.H.Johnny Olaussen  
04.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 K.H.Johnny Olaussen  
04.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Jani huhtamaki  
04.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Nils Trygve Johansen  
04.09.20190,9 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Jani huhtamaki  
04.09.20190,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
04.09.20190,9 Brunørret Meitemark Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru magne storstein  
04.09.20190,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
04.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
04.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1  
03.09.20193,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Jane Johansen  
03.09.20192,5 Sjøørret Meitemark Sone 02  
03.09.20192,3 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
03.09.20192,1 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
03.09.20192,1 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Odd Johnsen  
03.09.20192,0 Pukkellaks/Russelaks Sluk Sjøørret: Sone 1  
03.09.20191,9 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Stein-roger Larsen.  
03.09.20191,5 Sjøørret Sluk Tømmernes - Galsomelen Raymond Gunleif Gabrielsen  
03.09.20191,5 Pukkellaks/Russelaks Flue Sjøørret: Sone 1  
03.09.20191,2 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Jan Hansen  
03.09.20191,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
03.09.20191,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
03.09.20191,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
03.09.20191,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
03.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
03.09.20190,9 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole Steinar Nilsen  
03.09.20190,9 Sjøørret Sluk Tømmernes - Galsomelen Raymond Gunleif Gabrielsen  
03.09.20190,8 Sjøørret Flue Røylen vest Halvard Nikolaisen  
03.09.20190,7 Sjørøye Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Stein Erik Bernhoft   X
03.09.20190,7 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Jan Hansen   X
03.09.20190,7 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Jan Hansen   X
03.09.20190,5 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Jan Hansen   X
03.09.20190,5 Sjørøye Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Stein Erik Bernhoft   X
03.09.20190,5 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1 Arne Bengt Johansen   X
03.09.20190,5 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1 Arne Bengt Johansen   X
02.09.20194,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru John Olav Larsen  
02.09.20193,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru John Olav Larsen  
02.09.20193,0 Sjøørret Meitemark Sone 01  
02.09.20192,5 Sjøørret Meitemark Sone 02  
02.09.20192,4 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
02.09.20192,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Steinar Østgård  
02.09.20191,6 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole Steinar Nilsen  
02.09.20191,6 Sjøørret Flue Sone 02 Ole Steinar Nilsen  
02.09.20191,5 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru  
02.09.20191,1 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Frank Langånes  
02.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Jani huhtamaki   X
02.09.20191,0 Sjøørret Flue Røylen vest Halvard Nikolaisen  
02.09.20190,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Odd Arvid Hardang  
02.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Johnny Mikkelsen  
02.09.20190,8 Sjøørret Flue Røylen vest Halvard Nikolaisen  
02.09.20190,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 2-Bergmo Bru Frank Langånes  
02.09.20190,8 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
02.09.20190,5 Sjøørret Meitemark 20/4  
02.09.20190,4 Sjøørret Sluk Sjøørret: Sone 1 Ådne Holm johannessen  
01.09.20197,7 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1  
01.09.20193,0 Laks Flue Sone 07 Amund Bruvold  
01.09.20193,0 Laks Flue Sjøørret: Sone 1 sigurd hauan   X
01.09.20192,5 Sjøørret Flue Sone 07 Amund Bruvold  
01.09.20192,4 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
01.09.20192,2 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
01.09.20192,0 Sjøørret Flue Sone 01 Ole-Morten Grønlund  
01.09.20192,0 Sjøørret Flue Sone 01 Ole-Morten Grønlund  
01.09.20191,5 Sjøørret Meitemark Sone 02  
01.09.20191,3 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 Steinar Amundsgård  
01.09.20191,2 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1 Ole Morten Pedersen  
01.09.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01  
01.09.20191,0 Sjørøye Sluk Sjøørret: Sone 1 Nils Tore Andreassen  
01.09.20191,0 Sjøørret Flue Sjøørret: Sone 1  
01.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 leif-Gunnar Pedersen   X
01.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 leif-Gunnar Pedersen   X
01.09.20190,8 Sjøørret Meitemark Sjøørret: Sone 1 leif-Gunnar Pedersen  
01.09.20190,5 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen  
31.08.201913,7 Laks Flue Sone 04 Jani huhtamaki X
31.08.20193,0 Laks Flue 29/33: Arnold Mikkelsen   X
31.08.20192,1 Sjøørret Flue Eiendom 18/6 -sone 1 Arne Bengt Johansen  
31.08.20192,0 Sjøørret Flue Sone 07 Susann Johansen Moksnes  
31.08.20192,0 Sjøørret Flue Sone 08 Roar Olsen  
31.08.20192,0 Sjøørret Flue Sone 02 Ole Steinar Nilsen  
31.08.20191,7 Sjøørret Flue Sone 01 Stian salo  
31.08.20191,3 Sjøørret Flue Sone 01 Stian salo  
31.08.20191,3 Sjøørret Flue Sone 01 Ole Steinar Nilsen  
31.08.20191,3 Sjøørret Flue Sone 07 Ole A Johansen  
31.08.20190,7 Sjøørret Flue Sone 01 Stian salo  
30.08.20193,0 Sjøørret Flue Sone 06  
30.08.20193,0 Sjøørret Flue Sone 01 Rune Steinsvik  
30.08.20192,5 Sjøørret Flue Sone 01 Odd Arvid Hardang  
30.08.20192,5 Sjøørret Flue Fiskeberettigede Øverelva sone 11-18 John Olav Larsen  
30.08.20192,1 Sjøørret Sluk Sone 01 Steinar Amundsgård  
30.08.20192,0 Sjøørret Flue Sone 05  
30.08.20191,9 Laks Flue Fiskeberettigede Øverelva sone 11-18 John Olav Larsen  
30.08.20191,8 Sjøørret Flue Sone 07 Ole A Johansen  
30.08.20191,6 Laks Flue Sone 06  
30.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 01 Geir Lyngsmark  
30.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 01 Rune Steinsvik  
30.08.20191,3 Sjøørret Flue Sone 01 Stian salo  
30.08.20191,2 Sjøørret Sluk Sone 01 Steinar Amundsgård  
30.08.20191,2 Sjøørret Flue Sone 01 Ole Steinar Nilsen  
30.08.20191,2 Sjøørret Flue Sone 07 Susann Johansen Moksnes  
30.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01 Stian salo  
30.08.20190,6 Sjøørret Sluk Sone 01 Geir Lyngsmark  
29.08.20196,0 Laks Flue Sone 4   X
29.08.20192,0 Laks Flue Sone 05  
29.08.20192,0 Laks Flue Sone 10 Dag Olsen   X
29.08.20192,0 Laks Flue Sone 03 Steinar Rasmussen   X
29.08.20192,0 Laks Flue Røylen vest Dag olsen   X
29.08.20192,0 Sjøørret Sluk Sone 01 Steinar Amundsgård  
29.08.20191,6 Sjøørret Flue Sone 01 Frank Langånes  
29.08.20191,3 Sjøørret Flue Sone 02 Frank Langånes  
29.08.20191,3 Sjøørret Flue Sone 01 Arne Isaksen  
29.08.20191,1 Sjøørret Flue Sone 01 Arne Isaksen  
29.08.20190,9 Sjørøye Flue Tømmernes - Galsomelen Kimmo Suonperä   X
29.08.20190,8 Sjøørret Flue Sone 01 Frank Langånes  
28.08.20198,5 Laks Flue Sone 06 antti Guttorm   X
28.08.20194,7 Laks Flue Sone 05  
28.08.20193,7 Sjøørret Sluk Sone 01  
28.08.20193,7 Sjøørret Sluk Sone 01  
28.08.20193,6 Sjøørret Flue Sone 07 Ole A Johansen  
28.08.20193,4 Sjøørret Sluk Sone 01  
28.08.20192,0 Sjøørret Flue Sone 05  
28.08.20191,9 Sjøørret Flue Sone 07 Ole A Johansen  
28.08.20191,7 Sjøørret Flue Sone 01  
28.08.20191,7 Sjøørret Flue Sone 01 Stein Erik Bernhoft  
28.08.20191,7 Sjøørret Flue Sone 01 Stein Erik Bernhoft  
28.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 01  
28.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 06   X
28.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01 Ole Steinar Nilsen  
28.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01 Kjetil Bjørklid  
28.08.20190,8 Sjøørret Flue Tømmernes - Galsomelen Kimmo Suonperä   X
28.08.20190,8 Sjøørret Flue Sone 03 Frank Langånes  
28.08.20190,7 Sjøørret Flue Sone 03 Frank Langånes  
28.08.20190,7 Sjøørret Flue Sone 01 Stein Erik Bernhoft  
28.08.20190,5 Sjøørret Sluk Sone 01 Ådne Holm johannessen  
27.08.20199,0 Laks Flue Sone 05   X
27.08.20199,0 Laks Flue Sone 03 Jari Väisänen   X
27.08.20192,5 Sjøørret Flue Sone 8 Magdalene Rauk  
27.08.20192,2 Sjøørret Flue Sone 01 Frank Langånes  
27.08.20192,0 Laks Sluk Øverelva Sone 19  
27.08.20192,0 Sjøørret Flue Sone 01 Nils Trygve Johansen  
27.08.20191,9 Sjøørret Flue Sone 02 Frank Langånes  
27.08.20191,9 Sjøørret Flue Sone 01 Steinar Amundsgård  
27.08.20191,7 Laks Flue Sone 05  
27.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 01 Stian salo  
27.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 01 Lars Ole MUSUM  
27.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 01 Lars Ole MUSUM  
27.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 01 Lars Ole MUSUM  
27.08.20191,5 Sjøørret Flue Sone 01 Nils Trygve Johansen  
27.08.20191,4 Pukkellaks/Russelaks Sluk Sone 02  
27.08.20191,3 Laks Sluk Fiskeberettigede Øverelva sone 11-18 Nils Tore Andreassen  
27.08.20191,2 Sjøørret Flue Sone 01  
27.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01 Lars Ole MUSUM  
27.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01 Lars Ole MUSUM  
27.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01 Nils Trygve Johansen  
27.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01 Nils Trygve Johansen  
27.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01 Nils Trygve Johansen  
27.08.20190,9 Sjøørret Flue Sone 02  
27.08.20190,9 Sjøørret Flue Sone 02 Frank Langånes  
27.08.20190,8 Sjøørret Flue Sone 07  
27.08.20190,3 Sjøørret Flue Sone 01 Lars Ole MUSUM   X
27.08.20190,3 Sjøørret Flue Sone 01 Lars Ole MUSUM   X
27.08.20190,2 Sjøørret Flue Sone 01 Lars Ole MUSUM   X
26.08.201918,0 Laks Flue Sone 07 Roar Olsen X
26.08.20196,5 Laks Flue Sone 05 Antti Guttorm   X
26.08.20196,5 Laks Flue Haugset Nedre   X
26.08.20195,5 Laks Flue Sone 05   X
26.08.20193,5 Sjøørret Flue Haugset Nedre  
26.08.20192,0 Sjøørret Flue Sone 7 Antti Guttorm   X
26.08.20191,8 Laks Flue Sone 09 Arne Isaksen  
26.08.20191,3 Sjøørret Flue Sone 01 Helge Johansen
26.08.20191,0 Sjøørret Flue Sone 01  
219.